Často kladené dotazy

Proč je tato služba nezbytná?

Novela zákona o ochranných známkách, účinná od 1. ledna 2019, zcela ruší povinnost Úřadu průmyslového vlastnictví zjišťovat u nově přihlašovaných ochranných známek, zda nejsou shodné či podobné s již zapsanými staršími ochrannými známkami.

Je zcela ponecháno na vlastnících starších ochranných známek, aby si hlídali, zda si někdo další nepřihlašuje shodná či podobná označení pro shodné nebo podobné výrobky a služby.

Pokud se v oblasti známkoprávní ochranny neorientujete, doporučujeme k přečtení článek Co vám o ochranné známce nikdo neřekl.

Mohu monitorovat jaké známky si společnost XY nově zaregistrovala?
V současné době ÚPV nezpřístupňuje s ohledem na GDPR tyto údaje k automatickému zpracování. Tuto funkci jsme přestali podporovat.
Hlídáte jen shodu nebo i podobnost ochranných známek?
Náš unikátní systém vyhledávání využívá tři různé vyhledávací algoritmy. 
 1. výchozí: vyhledávaný termín je vyhledáván
  • bez diakritiky,
  • nerozlišuje velká a malá písmena,
  • podporuje transkripci z cizojazyčných abeced (termín "новости" nalezne i "novosti" psané latinkou, "omega" vyhledá i "Ω-MEGA Discovery Platform"),
  • zdvojená písmena jsou ignorována ("KóD" vyhledá i "kood" apod.)
 2. homoglyfy: Rozpoznávání homoglyfů vyhledává ochranné známky, které za určitých okolností (při použití určitého druhu písma) mohou vizuálně připomínat vyhledávaný termín. Tento druh vyhledávání bere v úvahu přes 22 tisíc podobných znaků a kombinací znaků ve více než 100 různých abecedách. "IB2B" vyhledá i číslo "1828" nebo "PUMA" nalezne i "PLIMR" (viz vyobrazení) apod.
 3. foneticky: Fonetické vyhledávání vyhledává ochranné známky na základě podobné výslovnosti. Například vyhledávaný termín "spinning" nalezne při této volbě i "spynynk" a "ACEPAN N.G." apod. Pozor, krátké výrazy vyledají příliš velké množství velmi vzdálených výsledků.
Mohu si databázi hledaných slov sám aktualizovat?
Ano, na adrese ipdefender.eu/monitoring můžete plně spravovat svá uložená vyhledávání, která se používají pro prohledávání nově zaregistrovaných známek.
Jakým způsobem infomujete o kolizních ochranných známkách?
Pokud vaše uložená vyhledávání naleznou odpovídající přihlášku, bude Vám okamžitě zaslán e-mail s detaily o nalezené příhlášce. Proto se ujistěte, že máte e-maily z domény ipdefender.eu vyjmuty z Vašeho spam filtru.
Jak systém pracuje s obrazovými prvky?
Prohledávání obrazových tříd zatím není podporováno. Podpora je teprve ve stádiu plánování. Prozatím se obrazové prvky prohledávají textově podle slovního přepisu případných vyobrazených textových prvků.