• Úvod
 • Vyhledávání
 • Monitoring
 • Ceník
 • Účet
 • Časté dotazy
 • Kontakt
 • Nastavení
  Nové technologie poskytly naší právní firmě výraznou konkurenční výhodu.

  Služba IP DEFENDER je automatický systém sledování ochranných známek. Montorují se nově zapsané, potencionálně kolizní, přihlášky ochranných známek podaných u ÚPV, které mohou poškozovat práva vlastníka jiné ochranné známky.

  Náš unikátní systém za vás pracuje 24 hodin denně a monitoruje všechny nově podané přihlášky ochranných známek. V případě, že systém nalezne jakoukoliv známku odpovídající vámi nastaveným kritériím, budete vyrozuměni e-mailem.

  Kontinuální rešerše ochranných známek je jeden ze základních pilířů komplexní známkové ochrany značky. Zanedbání této ochrany může způsobit nenahraditelné obchodní a ekonomické ztráty.

  ... vlastník starší ochranné známky nebo uživatel staršího označení ... není oprávněn požadovat prohlášení pozdější shodné či podobné ochranné známky za neplatnou, popřípadě bránit jejímu dalšímu užívání... Účelem tohoto ustanovení je zákonné vtělení zásady vigitanbilus iura scripta sunt neboli práva náleží bdělým-působí na uživatele tak, aby nejednal lhostejně a svá práva si náležitě střežil.


  K zajištění ochrany Vašich práv z průmyslového vlastnictví se doporučuje sledovat pravidelně Věstník Úřadu, kde jsou pravidelně zveřejňovány informace o přihláškách i poskytnutých právech - tj. o patentech, zapsaných užitných a průmyslových vzorech i ochranných známkách, platných na našem území.


  Proč automatický monitoring?

  Dozví-li se vlastník ochranné známky, že byla cizím subjektem podána přihláška zaměnitelného označení pro podobné výrobky a služby, může proti takové registraci podat námitky ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky.

  Pokud námitky nepodá a zaměnitelné označení je zaregistrováno, nemůže bránit jejímu užívání cizím subjektem. Jedinou další možností je velmi nákladné a zdlouhavé řízení o zrušení platné ochranné známky.

  Každý měsíc je naší službou zpracováno téměř  tisíc nových přihlášek pro území ČR. Při takovém množství je automatická monitorovací služba při ochraně vašeho duševního vlastnictví zcela nezbytná.

 • Úvod
 • Vyhledávání
 • Monitoring
 • Ceník
 • Účet
 • Časté dotazy
 • Kontakt
 • 0
  nových ochranných známek
  za poslední rok jen v ČR

  819
  námi kontinuálně monitorovaných
  ochranných známek