Co vám laikům o ochranné známce nikdo neřekl

Četli jste spoustu článků, jak výhodné je zaregistrovat si ochrannou známku? Nechali jste se zlákat nekonečným výčtem výhod a jistot bez jakýchkoliv nevýhod a povinností? Už jste se viděli, jak pomocí tohoto geniálního institutu duševního vlastnictví zcela bez práce ovládnete trh a všechny napodobitele zadupete do prachu, protože vy máte to skvělé ® na konci svého označení a oni ne?

Pokud si to stále myslíte, čtěte dále.

Dnes si ochrannou známku jakéhokoliv druhu zaregistrujete v ČR již asi od 4 tisíc na dobu 10 let. Ti, kteří vám tvrdí, jak je to náramně snadné a výhodné či dokonce životně důležité jsou především známkové kanceláře, které vám potřebují prodat své služby. Proto byste se měli mít na pozoru a zeptat se přímo, jaké nevýhody známka může mít. Že jste se opomněli zeptat?

Co vám asi při prodeji registračních služeb nikdo neřekl je, že společně s právy vyplývajícími z ochranné známky na vás mohou čekat jisté peripetie a mimo jiné nabýváte i mnoho povinností, které, v závislosti na vašem podnikání, mohou vyžadovat slušnou investici. Jejich nedodržení může způsobit, že známku jednoduše pozbydete a váš napodobitel se vám vysměje i přes to kouzelné ®, kterým se tolik honosíte. 

Sprintem na ÚPV

První, co zjistíte je, že to nejde zas tak rychle. Celá registrace je otázkou několika měsíců, minimálně tří. Pokud se objeví nějaký zainteresovaný subjekt, který používá služby hlídání ochranných známek, jako je IPDefender.eu, vaše přihláška mu dozajista neujde. Každý může do tří měsíců od zveřejnění vznést námitky. A pokud se tak stane, rázem může být z jednoduché registrace problém na několik let a výsledek záleží na argumentech namítajícího a argumentech vašich. Nezapmeňte, že řízení před ÚPV je poměrně formálně složité a jako laikům vám nebude jasné, které důkazy jsou důležité, které jsou přípustné a které ne, jaká argumentace je vhodná, takže se bez odborníka neobejdete. A to může být nákladné. Ikdybyste měli stokrát pravdu a nesprávně to komunikovali, namítající nečestný konkurent vás s dobrým právníkem roznese na kopytech. A že úředník přirozeně nejlépe slyší ty, kteří mluví dobře odbornou "úředničinou", si můžete domyslet.

Abyste se vyhnuli problémům s registrací, nespoléhejte se jen na rešerši, kterou vám pohotově prodá známková kancelář. Jejich rešerše se většinou skládá z naťukání modifikací vaší ochranné známky do různých vyhledávácích formulářů. Ale to nezaručí, že známková kancelář odhalí, že vaše nová ochranná známka "Ó - MEGAPRODUKT" je v možné kolizi s ochrannou známkou "Ωmega" ve stejné kategorií produktů. Vždyť jen českých ochranných známek je něco k miliónu. Pokud ovšem ostražitý a své známky dbající majitel "Ωmega" produktu nové přihlášky monitoruje, máte zaděláno na problém, na jehož konci může stát zamítnutá příhláška, vyhozené minimálně 4 tisíce za podanou přihlášku a spoustu dalších tisíc za právní pomoc, pokud se rozhodnete bojovat. Naši klienti by mohli vyprávět.

Rada je tedy jasná, věnujte problému sami hodinku či dvě, využijte Google, Seznam, Úřad průmyslového vlastnictví, registr ekonomických subjektů i naše vyhledávání na IPDefender.eu a ujistěte se, že jste nepřehlédli jinou podobnou ochrannou známku, název firmy či produkt bez ochranné známky, který se tady již slušně prodává. Nikdy nevíte, který z těchto subjektů používá naši službu monitoringu ochranných známek a překvapí vás podáním námitky proti zápisu vaší ochranné známky. Mezi našimi klienty je i spousta firem, které si hlídají název firmy, aby jim nějaký spekulant nezaregistroval ochrannou známku stejného jména a sami známku nevlastní - je to pro ně často nepraktické a v důsledku méně problémů a ušetřený čas i peníze. Proto se rozhlédněte i po výše zmíněném registru ekonomických subjektů.

Komplikovat situaci vám mohou také jisté překážky zápisné způsobilosti. Zápisná způsobilost je takový místní slang, kterým vám úředník vysvětlí, že registrovat si ochrannou známku na slovo "kilometr" ve vaše oboru zeměměřičství není nepřípustné. Ale pokud takový případ vyargumentujete jako "fantazijní" označení pro vaše dlouhatánské grahamové tyčinky, projde vám i toto.

Taktéž pozor, aby úředník, na udání konkurenta bedlivě monitorujícího známky, neseznal , že nejednáte v dobré víře! To se také nesmí. Co je to dobrá víra? Jako křesťan přesně vím, o čem je tu řeč. Ale v tomto případě se bohužel budete muset podřídit úřední interpretaci víry, protože jak je známo, úředníci z moci úřední jsou odborníci i na víru. Ale toto a ještě více vám určitě fundovaně vysvětlí známková kancelář.

A jsem za vodou

Pokud se úspěšně prokoušete registrací a úředník vám po několika měsících, které jste strávili modlením, ať žádný zainteresovaný subjekt nepoužívá naši službu, není ještě vše za vámi. Stáváte se vlastníkem honosícím se ®, které vás opravňuje k užití zapsaného označení ve spojení s výrobky a službami, pro které jste si je zaregistroval. A můžete to zakázat konkurentům. Ehm, vlastně od teď již musíte.

Oprávnění k užití je ve skutečností také povinností řádně užívat ochrannou známku a pečovat o ni. Ehmrm? Jistě se teď v duchu fundovaně tážete. Lidově řečeno, musíte průběžně svou známkou označovat služby a produkty, pro které byla zapsána. A to v dostatečné míře. Navíc také musíte o známku pečovat, aby nedošlo k jejímu zneužití. Musíte aktivně monitorovat trh i internet a upozorňovat všechny porušovatele.

Zanedbání může vést k zdruhovění, jak se to podle Úřadu pro hamonizaci na vnitřním trhu stalo v českých luzích a hájích i ochranné známce SPINNING® bohatého amerického majitele, který se o ni podle prozatím nepravomocného rozsudku jedoduše řádně nestaral - užití známky v internetových diskuzích nesledoval, nechal dokonce slovo "spinink" počeštit, konkurenční ochranné známky řádně nemonitoroval, názvy registrovaných domén a ani názvy ekonomických subjektů nesledoval...

A víte, že kdokoliv může na ÚPV za drobný poplatek napsat jednoduchou větu "Domnívám se, že známka není řádně užívána a navrhuji výmaz v celém rozsahu."?  Jak elegantní a pro úředníka zcela postačující k tomu, aby zahájil řízení o výmazu ochranné známky. Nic na věci nemění, že tento návrh podal naprosto nepodnikavý, avšak zákonů znalý, soused-alkoholik, protože jste ho upozornil na rušení nočního klidu.

Úředník vás vyzve, abyste prokázali řádné užívání vaší známky. Bude chtít vidět objednávky, faktury, katalogy, letáky, nabídkové listy, reklamu, dodací listy... A to v dostatečném množství a požadované kvalitě za posledních 5 let. Dostatečné množství je přesně množství, které úředník sezná za dostatečné. Navíc bude hodnotit kolik peněz vyděláváte. Kolika klientům prodáváte. Takže si zaplaťte nejlépe průzkum trhu a dohledejte srovnávací statistiky z vašeho oboru, protože úředník, který vašemu oboru vůbec nerozumí, a který má stálý plat a jistou nemocenskou, těžko chápe, že malá firma může mít i hubená léta. A navrhovatel výmazu bude samozřejmě trvat na tom, že faktur je málo, prodejů je málo, nic z doloženého se nemá uznat, protože se jedná jen o "stohy kancelářského papíru" a nikoliv řádné užití. Můžete se vykroutit také výmluvou na na vás nezávislé okolnosti, které vám znemožnili známku užívat. Jestli ovšem zkouškou neprojdete a úředníka nepřesvědčíte, označí vaše užití za symbolické a obratem vám známku smaže. Samozřejmě se můžete odvolat až tak vysoko, jak vám to peněženka dovolí. Jsme právní stát.

Plagiátoři s registrovanou ochrannou známkou

Jednoho dne se vám také může stát, že na internetu narazíte na podobné výrobky se stejnou či podobnou ochrannou známkou. Vyděsíte se, rychle nahlédnete do rejstříku ochranných známek a zpanikaříte. Váš konkurent má nově zaregistrovanou ochrannou známku stejného či podobného znění na stejné výrobky. Co s tím? Dozajista jen úřední přehlédnutí tohoto flagrantního porušení vašich práv. Náprava bude rychlá a spravedlnost bude nemilosrdná. vždyť jste za to privilegium dal majlant a tohle je právě ta situace, kdy se ukáže síla privilegia ®.

Omyl. Žádné úřední přehlédnutí. Od novelizace 1.1.2019 ÚPV již nemá povinnost zamítat tzv. kolizní přihlášky. Jinými slovy je pouze na vás hlídat zda žádná z asi desetitisíce registrovaných ochranných známek ročně u nás neporušuje vaše práva. Protože právo náleží jen bdělým [sic] a vaší povinností je o známku dobře pečovat. Proaktivně.

Co teď? Nezbývá, než se domáhat zrušení novější ochranné známky. Ovšem pokud jste propásli tříměsíční námitkové řízení a známka byla zapsána, bude to téměř nemožné a v každém případě velmi drahé s reálnou možností nekonečného odvolávání. S největší pravděpodobností vám bude nařízeno strpět konkurenční ochrannou známku. 

Vyhnout se tomuto neustále trvajícímu nebezpečí se dá pouze jediným způsobem. Zajistit kontinuální monitoring ochranné známky. Když prohlédnete nabídky, zjistíte, že průměrný monitoring kolizních registrací konkurenčních známek vás příjde na 6000,- Kč za rok. A to je částka, se kterou jste při regstraci asi také nepočítali. Ani to, že je to nyní v podstatě vaše nevyhnutelná povinost.

Je tu i dobrá zpráva, můžete si dát do kalendáře nejlépe každé dva měsíce upomínku a zcela zdarma si provést pomocí otevřených vyledávačů vlastní rešerši přibližně 1 500 nových ochranných známek, které se v ČR v průměru za 2 měsíce registrují. Ekonomicky zdatný podnikatel ovšem ví, že zdarma nic není a těch 12 hodin strávených nad rešeršemi ročně představuje docela podstatný ušlý zisk. Kde jste dnes mohli být, kdybyste těch 12 hodin věnovali prodeji, že? A pokud jste jednou nezadali do vyhledávače všechny varianty své ochranné známky, které máte pro jistotu vypsány na nástěnce, a proklouzla vám nějaká známka mezi prsty, připravte si rovnou válečnou pokladnici na budoucí boj s nekalým konkurentem.

Rada na závěr

Výčet komplikací a problémů, které vás jako vlastníky ochranné známky mohou potkat není v tomto článečku vůbec kompletní. Autor chtěl jen varovat před naivním nadšením vedoucímu k unáhlené registraci ochranné známky.

Před registrací ochranné známky je třeba se řádně zamyslet nad opravdovou užitnou hodnotou, kterou vám registrace přinese v porovnání s náklady na známku v podobě investic finančních i časových, které musí trvat po celou dobu životnosti ochranné známky. Registrací vše jen začíná.

Taktéž výhody, které vám známka přináší, nutně neznamenají levnější vymáhání svých práv. Pravda, Jarda z Horní Dolní, který věří na sílu ®, nekalosoutěžního jednání zanechá ihned po prvním mailu, ale protřelý Honza to udělá způsobem, že vás to příjde tak draho, až se budete ptát, jestli to ® stálo za to. Záleží na situaci. Záleží na chytrosti a troufalosti konkurenta. Nezapomínejte, že ochranná známka představuje jen možnou a nikoliv jistou výhodu při vašem podnikání. 

Pokud si nejste čímkoliv jisti, nespěchejte. Jestliže business teprve rozjíždíte, není nutno hned na začátku registrovat ochrannou známku. Doporučujeme ovšem neustále monitorovat, aby si známku nezaregistroval jiný subjekt. Pokud máte jen pár registrovaných či neregistrovaných známek a včas se zaregistrujete, vlezete se u nás s přehledem do kritérii monitoringu ochranných známek zdrama (časově omezená nabídka, pro jistotu se registrujte již dnes).

Až budete vědět, že váš produkt či služba je životaschopná a vše vypadá reálně nadějně, zvažte podání přihlášky. Ušetřený čas i finance se vám nepochybně budou hodit při rozjezdu vašeho podnikání.

To stejné platí pro jakoukoliv firmu. Fakt, že máte krásný název firmy, pod kterým prodáváte, vás neubrání proti majiteli stejnojmenné ochranné známky. Nebyli byste první ani poslední, kteří takovou chybu udělali. Proto ve svém zájmu také monitorujte ochranné známky a buďte připraveni podat námitku proti případnému zápisu ochranného označení podobného jménu firmy, kterým označujete své služby či výrobky. Vyhnete se velmi drahým překvapením.

Pokud máte pocit, že jsme opomněli zmínit nějaké časté úskalí, budeme rádi, pokud nám dáte vědět.