Často kladené dotazy

Mohu monitorovat jaké známky si společnost XY nově zaregistrovala?
Ano, v nastavení monitoringu místo jména známky vyplňte jen políčko vlastníka.
Hlídáte jen shodu nebo i podobnost ochranných známek?
Náš unikátní systém vyhledávání využívá tři různé vyhledávací algoritmy.
 1. výchozí: vyhledávaný termín je vyhledáván
  • bez diakritiky,
  • nerozlišuje velká a malá písmena,
  • podporuje transkripci z cizojazyčných abeced (termín "новости" nalezne i "novosti" psané latinkou, "omega" vyhledá i "Ω-MEGA Discovery Platform"),
  • zdvojená písmena jsou ignorována ("KóD" vyhledá i "kood" apod.)
 2. homoglyfy: Rozpoznávání homoglyfů vyhledává ochranné známky, které za určitých okolností (při použití určitého druhu písma) mohou vizuálně připomínat vyhledávaný termín. Tento druh vyhledávání bere v úvahu přes 22 tisíc podobných znaků a kombinací znaků ve více než 100 různých abecedách. "IB2B" vyhledá i číslo "1828" apod.
 3. foneticky: Fonetické vyhledávání vyhledává ochranné známky na základě podobné výslovnosti. Například vyhledávaný termín "spinning" nalezne při této volbě i "spynynk" a "ACEPAN N.G." apod. Pozor, krátké výrazy vyledají příliš velké množství velmi vzdálených výsledků.
Mohu si databázi hledaných slov sám aktualizovat?
Ano, na adrese ipdefender.eu/monitoring můžete plně spravovat svá uložená vyhledávání, která se používají pro prohledávání nově zaregistrovaných známek.
Jsou v databázi známky národní i známky OHIM pro ČR?
Ano, prohledáváme databázi ÚPV, která obsahuje i známky OHIM vztahující se k území ČR.
Jaký je výstup hledaných slov?
Pokud vaše uložená vyhledávání naleznou odpovídající přihlášku, bude Vám okamžitě zaslán e-mail s detaily o nalezené příhlášce.
Jak jsou databáze aktuální?
Průměrná prodleva od zveřejnění v databázi ÚPV do zpracování e-mailových alarmů je 12 hodin.
Jak systém pracuje s obrazovými prvky?
Prohledávání obrazových tříd zatím není podporováno. Podpora je teprve ve stádiu plánování. Prozatím se obrazové prvky prohledávají textově podle slovního přepisu případných vyobrazených textových prvků.

Nově zaregistrované ochranné známky

Naposledy zkontrolované ochranné známky