• Vyhledávání
 • Monitoring
 • Účet
 • Časté dotazy
 • Kontakt
 • Nastavení
  Nové technologie poskytly naší právní firmě výraznou konkurenční výhodu.

  Testovací provoz zdarma!

  Vyzkoušejte nonstop monitoring ochranných známek. Je to snadné. Zadejte název ochranné známky do vyhledávacího políčka výše a stiskněte tlačítko hledání. Uložte si vyhledávání jako automatický alert, který vás upozorní, kdykoliv nalezneme novou přihlášku odpovídající uloženému vyhledávání. Ukázat příklad hledání.


  Služba IP DEFENDER je automatický hlídač nově zapsaných kolizních přihlášek ochranných známek podaných u ÚPV nebo OHIM (tzv. automatický watching OZ), které mohou poškozovat práva vlastníka sledované ochranné známky na území ČR.

  Výsledkem automatického monitorování přihlášek službou IP DEFENDER je e-mailová zpráva o výskytu kolizní přihlášky ochranné známky. Je na rozhodnutí zadavatele, zda přistoupí ke krokům na ochranu svých práv nebo ne.

  Pravidelný monitoring trhu a kolizních přihlášek ochranných známek představují dva základní pilíře komplexní známkové ochrany značky. Zanedbání této ochrany může způsobit nenahraditelné obchodní a ekonomické ztráty.

  K zajištění ochrany Vašich práv z průmyslového vlastnictví se doporučuje sledovat pravidelně Věstník Úřadu, kde jsou pravidelně zveřejňovány informace o přihláškách i poskytnutých právech - tj. o patentech, zapsaných užitných a průmyslových vzorech i ochranných známkách, platných na našem území.


  ...vlastník starší ochranné známky nebo uživatel staršího označení uvedeného v § 7 odst. 1 písm. g) zákona o ochranných známkách není oprávněn požadovat prohlášení pozdější shodné či podobné ochranné známky za neplatnou, popřípadě bránit jejímu dalšímu užívání... Účelem tohoto ustanovení je zákonné vtělení zásady vigitanbilus iura scripta sunt neboli práva náleží bdělým-působí na uživatele tak, aby nejednal lhostejně a svá práva si náležitě střežil.


  Proč automatický monitoring?

  Dozví-li se vlastník ochranné známky, že byla cizím subjektem podána přihláška zaměnitelného označení pro podobné výrobky a služby, může proti takové registraci podat námitky ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky.

  Pokud námitky nepodá a zaměnitelné označení je zaregistrováno, nemůže bránit jejímu užívání cizím subjektem. Jedinou další možností je velmi nákladné a zdlouhavé řízení o zrušení platné ochranné známky.

  Každý měsíc je naší službou zpracováno více než 7 tisíc nových přihlášek pro území ČR. Při takovém množství je  automatická monitorovací služba při ochraně vašeho duševního vlastnictví zcela nezbytná.

 • Vyhledávání
 • Monitoring
 • Účet
 • Časté dotazy
 • Kontakt
 • Hlídáme již 10515 ochranných známek